Як порахувати рентабельність?

Як порахувати рентабельність?

Один з найбільш важливих параметрів, який дозволяє визначити, наскільки успішно сучасне підприємство, є прибуток. Для того щоб правильно її вирахувати, необхідно врахувати всі капіталовкладення, доходи і втрати від виду господарювання, який обраний. Успішність роботи підприємства можна безпосередньо назвати його рентабельністю або, точніше, високою рентабельністю. Цей показник дозволяє побачити, наскільки ефективно використовуються в процесі діяльності підприємства всі його майнові активи, основні та оборотні кошти. Сенс показника рентабельності полягає в тому, щоб розрахувати, який обсяг виходить з кожного вкладеного рубля у виробничий фонд.

Отже, як підрахувати рентабельність підприємства? Для того щоб визначити, наскільки підприємство рентабельно, можна скористатися простою формулою, де рентабельність підприємства являє собою ніщо інше, як співвідношення бухгалтерського прибутку, яка отримана за звітний період і сукупність середнього значення вартості оборотних активів та активів поза обороту, пораховані за цей же період.

Одним з основних значень в даному випадку є бухгалтерський прибуток, яка представляє собою прибуток, отриманий підприємством у кінці звітного періоду. Вона є основною базою для обчислення податку на прибуток. Для розрахунку цього показника необхідно із загальної суми, яка отримана в результаті реалізації товарів, відняти: собівартість товарів або послуг, які реалізовані за звітний період; сальдо від діяльності, яка не відноситься до реалізації товарів або послуг; сальдо від діяльності в процесі операцій. Існує ще один спосіб, як підрахувати рентабельність підприємства, яке спеціалізується на наданні послуг та роздрібної реалізації товарів.

У даному випадку формула проста для цього потрібно скласти співвідношення прибутку, яка отримана за певний період і загального обсягу продукції, яка реалізована за певний період часу. Результат отриманого співвідношення являє собою відсоток матеріальної користі підприємства від здійснення торговельної діяльності.

У даному розрахунку рентабельності підприємства потрібно використовувати не всю балансовий прибуток, а тільки від реалізації товарів або послуг, оскільки інші значення, такі як витрати організації чи інші джерела прибутку, ніяк не залежать від товарообігу. Для того щоб безпомилково і всебічно підрахувати рентабельність підприємства, необхідно використовувати й інші чинники. При цьому слід враховувати, що підприємство являє собою єдиний комплекс, для визначення рентабельності якого можна підрахувати рентабельність окремих його складових. Рентабельність підприємства також можна представити через формулу розрахункової рентабельності активів, яка являє собою співвідношення чистого прибутку без урахування собівартості продукції і з урахуванням операційних витрат, до сумарної вартості активів підприємства. У разі якщо уявляти розрахункову формулу рентабельності активів, як один з видів формули для підприємства, то можна скласти таке визначення: рентабельність активів це рентабельність продажів, помножена на швидкість обороту коштів (швидкість віддачі ресурсів).

Таким чином, для обчислення рентабельності підприємства можна використовувати кілька формул, результати яких можуть, так чи інакше, різнитися через використання різних показників. Для того щоб зручніше проводити подібні розрахунки, можна використовувати і Звіт про прибуток і збитки.

Як порахувати рентабельність?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!