Як отримати освітню ліцензію?

Як отримати освітню ліцензію?

Ліцензування Як отримати ліцензію на освітню діяльність Терміни та етапи отримання державної послуги 1. Прийом заяви про надання (переоформленні) ліцензії (наданні тимчасової ліцензії, дубліката ліцензії, копії ліцензії) та доданих до неї документів (документи подаються у формі комплектів документів в зброшурованому вигляді в папці (швидкозшивачі) з наскрізною нумерацією аркушів). 2. Перевірка заяви та доданих до неї документів на повноту та правильність оформлення протягом трьох робочих днів. 2. 1. У разі подання належним чином оформленої заяви і в повному обсязі доданих до неї документів здобувачеві ліцензії (ліцензіату) вручається повідомлення про прийняття Комітетом з контролю, нагляду і ліцензуванню у сфері освіти Томської області (далі Комітет) рішення про розгляд цієї заяви та доданих до неї документів . 2. 2. У разі, якщо заява про надання (переоформленні) ліцензії (наданні тимчасової ліцензії, дубліката ліцензії, копії ліцензії) оформлено з порушенням вимог і (або) документи, що додаються представлені не в повному обсязі, здобувачеві ліцензії (ліцензіату) вручається повідомлення про необхідність усунення в тридцятиденний термін виявлених порушень та (або) подання документів, які відсутні.

2. 3. У разі неподання в тридцятиденний термін здобувачем ліцензії (ліцензіатом) належним чином оформленої заяви і в повному обсязі доданих до неї документів раніше подану заяву про надання (переоформленні) ліцензії (наданні тимчасової ліцензії, дубліката ліцензії, копії ліцензії) і додані до нього документи підлягають поверненню здобувачу ліцензії (ліцензіату). 3. Ухвалення рішення Комітетом про надання (переоформленні) ліцензії (наданні тимчасової ліцензії, дубліката ліцензії, копії ліцензії) або про відмову в наданні (переоформленні) ліцензії (наданні тимчасової ліцензії, дубліката ліцензії, копії ліцензії).

3. 1. Рішення про надання ліцензії або про відмову у її наданні Комітет приймає у строк, що не перевищує сорока п’яти робочих днів з дня прийому належним чином оформленої заяви і в повному обсязі доданих до неї документів, на підставі результатів перевірки повноти і достовірності які у зазначених заяві та документах відомостей, у тому числі перевірки відповідності претендента ліцензії ліцензійним вимогам. 3. 2. Протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про надання дубліката (копії) ліцензії Комітет приймає рішення про надання дубліката (копії) ліцензії. 3. 3. При поданні ліцензіатом заяви про переоформлення ліцензії у випадках реорганізацій юридичних осіб у формі перетворення, приєднання, злиття; зміну найменування юридичної особи або місця його знаходження; припинення діяльності за однією адресою або кількома адресами її здійснення; припинення реалізації однієї або декількох освітніх програм; зміну місця проживання, прізвища, імені та (у разі, якщо є) по батькові індивідуального підприємця, реквізитів документа, що посвідчує його особу. Комітет приймає рішення про переоформлення в термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня прийому належним чином оформленої заяви про переоформлення ліцензії та в повному обсязі доданих до неї документів на підставі результатів перевірки повноти і достовірності які у зазначених заяві та документах відомостей.

3. 4. При поданні ліцензіатом заяви про переоформлення ліцензії у випадках наміри ліцензіата здійснювати ліцензований вид діяльності за адресою місця її здійснення, не вказаною в ліцензії; наміри ліцензіата внести зміни до зазначеного в ліцензії перелік виконуваних робіт (додавання освітніх програм). Комітет приймає рішення про переоформлення в термін, що не перевищує тридцяти робочих днів з дня прийому належним чином оформленої заяви про переоформлення ліцензії та в повному обсязі доданих до неї документів на підставі результатів перевірки повноти і достовірності які у зазначених заяві та документах відомостей, у тому числі перевірки відповідності ліцензіата ліцензійним вимогам. Рішення про надання тимчасової ліцензії Комітет приймає у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня прийому належним чином оформленої заяви про надання тимчасової ліцензії та в повному обсязі доданих до неї документів на підставі результатів перевірки повноти і достовірності які у зазначених заяві та документах відомостей.

4. Отримання ліцензії протягом трьох робочих днів після дня підписання та реєстрації ліцензії Комітетом (вручається ліцензіату або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення). Переліки документів, необхідних для надання (переоформлення) ліцензії знаходяться на сторінці 2/3. Зразки форм заяв, довідки про матеріально-технічному забезпеченні знаходяться на сторінці 3/3. .

Як отримати освітню ліцензію?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!